Tur til Tjuvstuåsen

 Lørdag 16. august. Oppmøte ved parkeringsplassen ved Myrdammen kl. 11.

Tjuvstuåsen

Tjuvstuåsen

En gravrøys fra bronsealderen, en bygdeborg fra folkevandringstiden, dessuten forteller sagnet om røvere som fra åsen her holdt utkikk over folk som dro i byveien.

Fra Tjuvstuåsen er det suveren utsikt over bygda, Øyeren og de fjerne åsene rundt.

Ta gjerne med mat og drikke, vi tar oss god tid på toppen, og hører også litt om hva annet Rælingsskogene kan by på av opplevelser og kultur.

Hvis det regner, tar vi turen en annen gang.

Alle er velkomne til å være med.

Publisert i Ukategorisert | Skriv en kommentar

Årsprogram for historielaget og bygdetunet 2014

4. mai-Festmøte i Trivselssenteret kl. 18.00

1.juni-Sesongåpning av bygdetunet kl. 12.00-16.00 sammen med Kulturskolen.
Kafe og minimarked. Seniorkoret og barnekoret deltar. Fortellerteater på kongeveien, det settes opp buss tilbake til bygdetunet.

8.juni-31.august, åpent bygdetun hver søndag fra kl 12.00-16.00. Salg av kaffe og vafler.

Noen av søndagene har vi små aktiviteter rettet både mot barn og voksne, i anledning grunnlovsjubileet. Dette vil bli nærmere annonsert på hjemmesiden og i pressen

16. august- Tur til Tjuvstuåsen, utsiktspunkt, bronsealderrøys og bygdeborg.Nærmere annonsering på hjemmesiden vår.

6. og 7. 13. og 14. september høstmarked og museumsdager fra kl. 12.00 til kl. 16.00

Husflid i svingen. Åpen landhandel med salg av grønnsaker, hjemmebakst med mere. Kafé

6. september er høstmarkedet og museumsdagene en del av et større kulturarrangement på bygdetunet i regi av kommunens kulturuke, «Den kulturelle markedsdagen» Programmet til dette arrangementet publiseres i løpet av sommeren.

På en av dagene vil vi markere grunnlovsjubileet med å presentere almegubben nede i hamnehagen på Fjerdingby. Vi skal vise styving og lauing av almetreet, det ble brukt til lauing til dyrefor og skaving til barkebrød i nødsårene 1808 0g 18013. Kanskje baker vi barkebrød på takke som smaksprøve

30. november-Julemøte i menighetshuset kl 18.00

6.og 7. desember-«Jul i stua», barna lager julepynt og julebakst. Julemarked med husflid i Svingen, salg av julebakst og annet snacks i Landhandelen og kafé i menighetshuset. Kl. 12.00-16.00.

13. og 14. desember-markedet fortsetter.

Arrangementene vil bli nærmere annonsert både i pressen og på vår nettside www.ralingen-historielag.no. Der kan du og finne annet av historisk interesse.

Publisert i Hva skjer nå | Skriv en kommentar

SOMMERÅPNING PÅ RÆLINGEN BYGDETUN

Velkommen til sommeråpning på Rælingen bygdetun
søndag  1. juni  kl 1200-1600

Her møter du Halvor og Anne Marie, brukerpar på Fjerdingby i 1814, og hvordan de levde i første halvpart av 1800–årene.

Vi viser og en utstilling om hvordan vi har feiret 17.mai gjennom tidene.

Vi har minimarked i Landhandelen, og salg av kaffe og saft med nogot attåt på tunet og i Svingen.

Barnekoret og seniorkoret underholder kl 1300, fortellerteateret starter på tunet kl 1400.

Velkommen til en hyggelig sommerdag på tunet!
Invit

Publisert i Hva skjer nå | Skriv en kommentar

Tur til Jongsetra

Søndag 15. juni 2014
Oppmøte på Østbyputten, ved demning
kl 12.00.

Lørenskog historielag ga i 2013 ut et hefte om familien Grønberg. I den anledning ble det arrangert en tur til ”restene” av Jongseterhytta. Den gang var mange forhindret i å delta, derfor gjør vi nok en tur til Grønbergbrødrenes rike.
Østmarka Grønberg

Østbyputten kan nås fra flere kanter, men enkleste adkomst er å ta skogsbilveien med parkering på Østbytunet. 1,5 km vei.
Fra Østbyputten går vi samlet til hytta, sti ca 1,5 km. Veien til hytta er ”steinut og bratt”, og krever godt skotøy da noen partier kan være våte.
Vi beregner å være nede ved parkering kl. 16.00.
Ta med mat og drikke til eget behov.

 


Turen arrangeres av Lørenskog historielag
og er åpen for alle interesserte.
Ingen værforbehold.

For flere opplysninger: Helen Østbye, 99429087/ helen.oestbye@gmail.com

 

 

 

Publisert i Hva skjer nå | Skriv en kommentar

RÆLINGEN HISTORIELAG

FESTMØTE/ÅRSMØTE i TRIVSELSSENTERET
Søndag 4. mai kl. 1800

 Vanlige årsmøtesaker: Årsmelding, årsplan, regnskap/budsjett (som deles ut på møtet), nye vedtekter.

Saker som ønskes behandlet på årsmøtet må sendes styret senest en uke før.

Etter et kort årsmøte går vi over til vårt tradisjonelle festmøte:

Vi ser litt på de tre nasjonalsangene vi har hatt i Norge, historisk bakgrunn og hva disse sangene og et par andre kjente sanger kan fortelle oss. Vi synger i fellesskap under musikal ledelse av Tom Bengtson og Tore Borgen.

17. mai-feiringen har en lang og mangesidig historie, vi skal snakke litt om dette og også litt om flaggets historie.

Tradisjonen tro byr vi på spekemat, kaffe og kaker.

Utlodning.

Velkommen til en vårlig, nasjonalhistorisk allsangkveld!

Hilsen styret i Rælingen historielag.

Torgslaget

17. mai 1829 satte kong Karl Johan inn tropper for å hindre folk i Christiania i å feire nasjonaldagen

 

Årsprogram for historielaget og bygdetunet 2014

4. mai-Festmøte/årsmøte i Trivselssenteret kl. 18.00

1.juni-Sesongåpning av bygdetunet kl. 12.00-16.00

Kafe og minimarked. Seniorkoret og barnekoret deltar. Fortellerteater på kongeveien, det settes opp buss tilbake til bygdetunet.

8.juni-31.august-Åpent bygdetun hver søndag fra kl 12.00-16.00. Salg av kaffe og vafler.

16. august- Tur til Tjuvstuåsen, utsiktspunkt, bronsealderrøys og bygdeborg

6.og 7. 13.og14. september-Høstmarked og museumsdager fra kl. 12.00 til kl. 16.00

Husflid i svingen. Åpen landhandel med salg av grønnsaker, hjemmebakst med mere. Kafé

6. september er høstmarkedet og museumsdagene en del av et større kulturarrangement på bygdetunet i regi av kommunens kulturuke, «Den kulturelle markedsdagen» Programmet til dette arrangementet publiseres i løpet av sommeren.

30. november-Julemøte i menighetshuset kl 18.00

6.og 7. desember-«Jul i stua», barna lager julepynt og julebakst. Julemarked med husflid i Svingen, salg av julebakst og annet snacks i Landhandelen og kafé i menighetshuset. Kl. 12.00-16.00.

13. og 14. desember-markedet fortsetter.

Arrangementene vil bli nærmere annonsert både i pressen og på vår nettside www.ralingen-historielag.no. Der kan du og finne annet av historisk interesse.

Som medlem av Rælingen historielag er du automatisk medlem av Romerike historielag, som holder hus ved Skedsmo kirke og samordner virksomheten til 15 historielag på Romerike.

Sammen gir disse historielagene et bredt og variert tilbud som du kan benytte deg av. Det er også som medlem av Romerike historielag du mottar Skytilen.

Opplysninger om de ulike arrangementene finner du i Skytilen, og på Romerike historielags nettside.

Publisert i Hva skjer nå | Skriv en kommentar

Vårens og Sommerens Kulturminne

Almegubben

Almegubben tegnet av Elsa Svendsen i 1989

Almegubben tegnet av Elsa Svendsen i 1989

 

Vi har et gammelt, men svært levende tre i Rælingen, det et like gammelt, som grunnloven, som vi feirer jubileum for i år.  Historien om treet og om barkebrødet blir en del av jubileumsfeiringen på Bygdetunet til sommeren.
Les videre

Publisert i Hva skjer nå | Skriv en kommentar

Årskavalkade Rælingen bygdetun 2013

Sesongåpning i juni med kulturskolen

Regnet høljer ned over publikum som strømmer til

Regnet høljer ned over publikum som strømmer til

Les videre

Publisert i Hva skjer nå | Skriv en kommentar

Festgudstjeneste

Festtjeneste

Publisert i Hva skjer nå | Skriv en kommentar

STEMMERETTSJUBILEET 1913- 2013

Vi har i år feiret kvinnene i Norge, og deres kamp for stemmerett og likestilling.

Katarina Jonsdatter, bondekone i Rælingen på 1700-tallet, og jordmor Aagot Jakobsen fra begynnelsen av 1900-tallet, er to kvinner som på ulike måter kan fortelle  noe om forandringer i lokalsamfunnet og kvinnenes liv og rolle, både i Rælingen og ellers i landet vårt.

Aagot Jacobsen er Rælingen bygdetuns bidrag til en fellesutstilling i regi av Akershusmuseet i anledning stemmerettsjubileet.

 

Katarina Jonsdatter 1718 – 1780

Bondefamilie fra Hallingdal, 1699.  Bildet viser bonden sammen med sin avdøde kone og daværende kone.  Som Skikken var er hele barneflokken med på bildet, også døde barn

Bondefamilie fra Hallingdal, 1699.
Bildet viser bonden sammen med sin avdøde kone og daværende kone.
Som skikken var er hele barneflokken med på bildet, også døde barn.

 

 

 

 

 

 

 

 

Hvem var Katarina Jonsdatter, og hvorfor fortelle om henne og hennes liv?  En helt alminnelig bondekone på Romerike på 1700-tallet.

Kanskje er det derfor vi har sett nærmere på livet hennes, for å vise det alminnelige, nesten usynlige enkeltmennesket?

Men for å si noe om mennesker som har levd før oss, i en ganske annen tid, må vi ha opplysninger om det samfunnet de levde i. Derfor blir historien om Katarina en historie ikke bare om henne, men om livet på en romeriksgård i noen tiår for nesten tre hundre år siden.

Det er likevel sider av Katarinas liv og skjebne som gjør at vi har valgt ut akkurat henne. Les videre

Publisert i Hva skjer nå | 6 kommentarer

Aagot3

Aagot Andrea Jacobsen 1871 – 1939

Aagot Jacobsen var gjennom en menneskealder en virkende og skapende kraft i Rælingen.  Hun var opptatt av livet, både her på jorden og gjennom sin sterke tro på livet etter døden.  Hun kunne være streng, og formane til et moralsk og gudfryktig liv, men var også kjærlig og medmenneskelig. Gjennom hele livet arbeidet hun for de svake i samfunnet, særlig for kvinner, barn og ungdom.
Les videre

Publisert i Hva skjer nå | Skriv en kommentar