Styret

STYRET I RÆLINGEN HISTORIELAG 2013 – 2014

Leder: Lene Skovholt

Nestleder: Jorunn Johansen

Sekretær: Lars Gunnar Gaasland

Kasserer: May Sandås Vestli

Medlem: Anna Marie Bratberg

Medlem: Harald Haraldstad

Medlem: Marit Haraldstad

Medlem: Jonny Johansen

Medlem: Astrid Mills