Om Rælingen Historielag

Høsten 2008 - Gamle moter

HISTORIKK

Rælingen Historielag ble stiftet 19. oktober 1952 under Romerike Historielags sommerstevne på Nygard i Rælingen.  Laget er tilsluttet Romerike Historielag og arbeider med å fremme sansen for kultur, målføre og historie i Rælingen og å verne om bygdas kulturminner. Som eneste Historielag i Akershus, er Rælingen Historielag ansvarlig for driften av en av Akershusmuseets lokalavdelinger, nemlig Rælingen Bygdetun.

Målsettingen søkes nådd gjennom å drive publikumstjeneste ved å holde Rælingen Bygdetun åpent som en kulturformidlende møteplass i bygda, samarbeide med andre lag og foreninger i og utenfor kommunen og drive foredragsvirksomhet og bidra til en bevisstgjøring omkring Rælingens historie. I tillegg er laget en aktiv samarbeidspartner med Rælingen kommune i alle kommunale forvaltningssaker som angår kulturhistorie og kulturminnevern.  Historielaget samarbeider nært med Bygdekvinnelaget og Husflidslaget om formidling av kulturhistorie. Medlemstilbudet består av to faste årlige møter og kulturhistoriske turer i og utenfor kommunen.

Rælingen kommunes kulturpris 2008 gikk til Rælingen Historielag